JĘZYK NIEMIECKI Tłumaczenia Nauczanie Korespondencja
Tel. 512 481 451 

Uwierzytelnienie

Tłumaczenia przysięgłe uwierzytelniam pieczątką TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO języka polskiego zaprzysiężonego przy Sądzie Krajowym w Berlinie (Landgericht Berlin), wpisanego do Rejestru tłumaczy przysięgłych ustnych i pisemnych Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank des Bundesministerium der Justitz).


Wszystkie wykonane i uwierzytelnione przeze mnie tłumaczenia są uznawane przez urzędy oraz instytucje państwowe na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Polski.

E-Mail
Anruf
Infos